Aankopen

Het aankopen van een bedrijfs- of kantoorpand is een belangrijke beslissing voor een ondernemer, waar veel geld mee gemoeid is.

Wij weten wat er in de markt speelt en welke transacties in het verleden zijn gedaan en kunnen u dus helpen bij het nemen van een goed doordacht besluit. Samen met u kijken wij naar uw huisvestigingsbehoefte en nemen het programma van eisen door.

Daarna gaan wij op zoek naar een geschikt pand. Wij maken een overzicht van de geschikte panden en beoordelen de prijs en kwaliteit in relatie tot de actuele marktomstandigheden.
We gaan na waar eventuele knelpunten zijn en toetsen of de bestemming in overeenstemming is met het voorgenomen gebruik.

Als wij samen met u het geschikte pand hebben gevonden, gaan wij voor u onderhandelen over de condities.
Kortom, wij nemen u al uw zorgen uit handen.

Neem contact op